การสนทนานั่นคือการพูดการฟังเป็นจุดสำคัญที่ในการเรียนซึ่งจะทำให้นักเรียนมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

โรงเรียนALA ตั้งอยู่ในโตเกียวนักเรียนสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานในบรรยากาศที่ดี

โรงเรียนดูแลเรื่องการใช้ชีวิตการศึกษาต่อในญี่ปุ่นด้วยความมีน้ำใจนอกจากเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วนักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมและ ประเพณีของญี่ปุ่นจากการเรียนและกิจกรรมต่างๆซึ่งจะทำให้เกิดความสนิทสนมและได้รู้จักเพื่อนๆจากทั่วโลกได้
ลักษณะพิเศษ 5 ข้อ ของโรงเรียน ALA
ในชั่วโมงเรียนเน้นการสนทนา
ในชั่วโมงเรียนเน้นการสนทนา โรงเรียนมีคอร์สการเรียนการสอน ทั้งหมด 9 ระดับ เริ่มจากพื้นฐาน ปานกลาง จนระดับยาก ให้นักเรียนได้เรียน
Des ?tudiants du monde entier โรงเรียนของALAมีนักเรียนมากกว่า 30 ประเทศจากทั่วโลก

Low Student-Teacher Ratio ในห้องเรียนจะมีนักเรียนประมาณ12คนต่อหนึ่งชั้นเรียนเพื่อการสอนที่เข้าถึงตัวนักเรียนและดูแลได้อย่างทั่วถึง พร้อมมีครูประจำชั้นทุกชั้นเรียน
Gracious Support โรงเรียนALAช่วยเหลือด้านต่างๆเช่นการศึกษาต่อการจัดหางานแนะนำเรื่องห้องพัก และการดำเนินการด้านวีซ่า

Convenient Location โรงเรียน ALA ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงโตเกียว ใกล้สถานีรถไฟฟ้า IIDABASHI สาย JR

ประเภทของคอร์ส

คอร์สธรรมดา
ในคอร์สธรรมดา มีการสอนด้านการอ่าน การเขียน การเขียนเรียงความ การอ่านจับใจความ และการทดสอบหลังการเรียน
ในคอร์สระดับที่ 2 นี้จะมีการเรียน การ สอนที่เน้น การอ่าน การเขียน การพูด และ การฟัง เป็นหลัก ในคอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับ
ระดับของคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนALAมีห้องเรียนแต่ละระดับชั้นจะสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่น ตามระดับของตัวเองได้
หลักสูตร และ เวลาเรียน
โรงเรียนมีคอร์สชั่วโมงเรียนในภาคเช้าและภาคบ่าย วันละ 4 ชั่วโมงต่อภาคเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในการเรียนภาคเช้าหรือภาคบ่ายนั้นขึ้นอยู่กับระดับการเรียนของนักเรียน
ค่าเล่าเรียน
กรณีสมัครวีซ่าเรียนต่อต่างประเทศ
ระยะเวลาเรียนเริ่มจาก 6 เดือน ค่าใช้จ่ายเริ่มจาก 398,800 เยน
กรณีที่ไม่สมัครวีซ่าเรียนในต่างประเทศ
ระยะเวลานับจากวันที่เริ่มเรียน ค่าใช้จ่ายวันละ 3,984 เยน เดือนละ 68,340 เยน สามเดือน 159,840 เยน
มีระบบทุนการศึกษา ขอเชิญสอบถามรายละเอียด
การเรียนตัวต่อตัว
ในคอร์สเรียนนี้ทางโรงเรียนได้มอบโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจแต่ไม่มีเวลา อาทิ เช่น พนักงานบริษัท พนักงานโรงงาน โดยผู้เรียนสามารถเลือก สถานที่ และกำหนดเวลา ในการเรียนได้ตามความสะดวกของผู้เรียน
ประเภทการเรียนตัวต่อตัว
สำหรับการทำธุรกิจ
สำหรับการใช้ชีวิต
การเรียนภาษาญี่ปุ่นแบ่งตามเป้าหมาย
เรียนภาษาญี่ปุ่นตามความเข้าใจของนักเรียน
เวลาเรียน
เลือกได้จาก1ชั่วโมง ,1.5ชั่วโมง,2ชั่วโมงในการเรียนตัวต่อตัวมีระบบการยกเลิกร่วงหน้าและการเปลี่ยนแปลงของกำหนดการและ นอกจากนี้ยังคัดเลือกเวลาและสถานที่เรียนได้ตามความต้องการของนักเรียน
ค่าเล่าเรียน
Private Lessons
ในการเรียนตัวต่อตัวชั่วโมงละเริ่มจาก 5,965 เยน
Flex private lesson (การเรียนตัวต่อตัวแบบพิเศษ)
ชั่วโมงละเริ่มจาก 6,480เยน
การเรียนตัวต่อตัวไม่ต้องเสียค่าเข้าสมัครเรียน
ในระบบนี้สามารถเรียนได้ 1 คน(ตัวต่อตัว) 2-3คนได้ขอเชิญสอบถามรายละเอียด
นอกจากการเรียนตัวต่อตัวยังมีคอร์สสำหรับบริษัทซึ่งเป็นคอร์สที่เปิดอบรบแก่พนักงานต่างชาติและมีการทดสอบเพื่อตรวจความ สามารถของการสื่อสารธุรกิจในภาษาญี่ปุ่นด้วย

เกี่ยวกับวีซ่าที่ใช้เรียนในต่างประเทศ

คนที่อยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นมากกว่า6 เดือน ทางโรงเรียนจะช่วยขอวีซ่าเรียนในญี่ปุ่น เข้าเรียนได้ทุกเทอม ตั้งต้นเทอมของทุกเทอม (มกราคม,เมษายน,กรกฎาคม,ตุลาคม)ได้เรียนต่อยาวสุด 2 ปี 3 เดือน
กำหนดการสมัครวีซ่าในการเรียนต่างประเทศ
ภาคเข้าเรียน กำหนดเวลาสมัคร
และชำระค่าสมัคร
สมัคร ต.ม. วันที่ได้รับรองการพำนักใน
ญี่ปุ่น
เทอมฤดู
ใบไม้ผลิ
(เมษายน)
ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน
ของปีที่ผ่านมา
ปลายเดือนพฤศจิกายน
ของปีที่ผ่านมา
ปลายเดือนกุมภาพันธ์
เทอมฤดูร้อน
(กรกฎาคม)
ภายในวันที่ 20 มีนาคม ปลายเดือน
มีนาคม
ปลายเดือน
พฤษภาคม
เทอมฤดู
ใบไม้ร่วง
(ตุลาคม)
ภายในวันที่20 พฤษภาคม ปลายเดือน
พฤษภาคม
ปลายเดือนสิงหาคม
เทอมฤดู
หนาว
(มกราคม)
ภายในวันที่20 กันยายนของปีที่ผ่านมา ปลายเดือนกันยายน
ของปีที่ผ่านมา
ปลายเดือนพฤศจิกายน
ของปีที่ผ่านมา
คนที่มีวีซ่าแต่ไม่ใช่วีซ่านักเรียน ได้แก่วีซ่าทำงาน จะสามารถเริ่มเรียนได้ตามความสะดวกและสามารถเลือกระยะเวลาเรียนได้

คุณสมบัติที่สามารถยื่นสมัครการเรียนภาษา

คุณสมบัติที่สามารถยื่นสมัครการเรียนภาษา

 • 1. ได้รับการศึกษา 12 ปีกว่านับจากเข้าโรงเรียนประถมหรือได้รับคุณสมบัติเท่าเทียมกัน
 • 2. มีปัจจัยสำหรับการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น และค่าใช้จ่ายในการเรียนอย่างเพียงพอ
 • 3. มีเหตุผลที่ถูกต้องในการเรียนภาษาญี่ปุ่น
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าเรียนต่อในต่างประเทศ
สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นด้วยตัวเอง
 • หนังสือเดินทาง โดยถ่ายเอกสารด้านหน้าที่มีรูปถ่าย ตำแหน่งประทับตราในการเข้าออกญี่ปุ่น
 • ใบคำร้องของการเข้าเรียน (แบบฟอร์มที่บังคับใช้ในโรงเรียน)PDF/Excel
 • ประวัติ (แบบฟอร์มala)PDF/Excel
 • เอกสารที่ตรวจสอบในการยื่นขอวีซ่า (แบบฟอร์มala)PDF/Excel
 • ใบรับรองการเรียนจบการศึกษาครั้งสุดท้าย
 • ใบรับรองที่เรียนในโรงเรียน ( กรณีที่เป็นนักเรียนเวลายื่นขอ)
 • ใบรับรองผลการเรียน ( โรงเรียนที่ศึกษ้เป็นโรงเรียนสุดท้าย หรือ กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน)
 • รูปถ่ายจำนวน 5 รูป (ขนาด 3*4 ซ.ม. ไม่สวมหมวก แว่นตา แต่งกายด้วยสุภาพ และไม่มีฉากหลัง)
เอกสารผู้ที่รับรองค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น
 • ใบรับรองค่าใช้จ่าย(แบบฟอร์มala)PDF
 • ใบรับรองค่าใช้จ่ายของผู้ที่รับรองจ่ายค่าเรียนแทนผู้เรียน(แบบฟอร์มala)PDF
 • ใบรับรองรายได้ + ใบเสียภาษี
 • ใบรับรองเงินที่เหลือในบัญชีธนาคาร
 • ใบรับรองการทำงาน
 • เอกสารที่รับรองความสัมพันธ์ระหว่างผู้ยื่นขอรับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ
สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น
 • ใบรับรองค่าใช้จ่าย(แบบฟอร์มala)PDF
 • ใบรับรองค่าใช้จ่ายของผู้ที่รับรองจ่ายค่าเรียนแทนผู้เรียน(แบบฟอร์มala)PDF
 • ใบรับรองเงินที่เหลือในบัญชี
 • ใบรับรองการทำงาน
 • ใบรับรองผู้เสียภาษี ( ใบที่แสดงรายละเอียดของรายได้)
 • ใบรับรองของตราประทับชื่อ( ฮังโกะ) ( ในกรณีที่มีคนญี่ปุ่นรับรอง)
 • ทะเบียนบ้าน (โคเซกิโตโฮ่ง หรือ ยูมิงเฮียว ) ( ในกรณีที่มีคนญี่ปุ่นรับรอง)
 • ใบรับรองที่กรอกเอกสาร ( กรณีที่ผู้รับรองเป็นคนต่างด้าว)
 • ∗ ใบรับรองค่าใช้จ่าย(แบบฟอร์มala)และใบรับรองค่าใช้จ่ายของผู้ที่รับรองจ่ายค่าเรียนแทนผู้เรียน(แบบฟอร์มala)
  บังคับเขียนด้วยมือเท่านั้น
 • ∗ บางกรณีก็มีการรับรองเอกสารที่จำเป็นต้องยื่น
 • ∗ นอกจากภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษต้องมีเอกสารแปลแนบด้วย ( ผู้ที่ยื่นขอแปลก็ได้)
 • ∗ เอกสารที่ทางโรงเรียนทำสำเนาไว้จะไม่สามารถคืนผู้ยื่นได้
เรื่องที่ต้องระวัง
 • 1. เอกสารทั้งหมดต้องเป็นเอกสารที่ทำไว้ภายใน 6 เดือนก่อนที่จะยื่นขอวีซ่าที่ ต.ม. ญี่ปุ่น
 • 2. เอกสารที่ใช้ได้ภายใน 3 เดือน
 • 3. ใบรับรองการจบโรงเรียนต้องเป็นตัวจริงสำเนาใช้ไม่ได้
 • 4. ในกรณีที่แก้ไขข้อผิดในเอกสารไม่ควรใช้น้ำยาลบคำผิด ควรขีดเส้นสองเส้นและประทับตราเซนต์ชื่อด้วย
บุคคลท่านใดมีความสนใจกรุณาติดต่อ ทางเรายินดีต้อนรับ
การเรียกร้องเอกสาร
TEL +81-3-3235-0071 แบบฟอร์มที่เรียกร้อง